အင္တာနက္မွသင္ဆရာၿမင္ဆရာႏွင့္မိတ္ေဆြအားလံုးကိုဧရာဝတီသားမွေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာၾကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ၿမင္ဆရာမ်ားၿဇစ္ၾကေသာအလင္ေရာင္ၾကယ္မ်ားမေလးရွားကဆရာကိုေဂၚလီ၊ထိုင္းႏိုင္ငံမွကေနာင္သားေလး၊ဘေလာ့ခရီးသည္၊ညီေနမင္း၊ဦးေဇာ္၊ေမာင္ေစတနာႏွင့္အင္တာနက္မွဆရာသမားမ်ားအားလံုးကိုေက်းဇူးအထူးတင္လွ်က္ပါပဲခင္ဗ်ာ၊၊

15 May, 2013

MAHASEN ၏ လမ္းေၾကာင္း-Landfall-path ေတာင္ဘက္သို႕ ၄၅ မိုင္ခန္႕ က်ဆင္းလာ

JTWC မွ ေမလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၃၃ဝ နာရီ မုန္တိုင္းသတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္-၁၉ တြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္
ဘက္ ၄၄၃ ေနာ္တီကယ္မိုင္(၅ဝ၉ မိုင္ခန္႕) တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ၈ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ ၉ မိုင္) ႏွဳန္းျဖင့္
... ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္
ဝင္ေရာက္မည့္ ေနရာမွာလည္း မူလ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္
ဝင္ေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္း၏ ေတာင္ဘက္ ၄၅ မိုင္ခန္႕ – ေကာ့ဇ္ဘဇားၿမိဳ႕
ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၇မိုင္ခန္႕ႏွဳင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕
၏ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၆၆ မိုင္ခန္႕သို႕ က်ဆင္းလာေၾကာင္း
ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း ေတာင္ဘက္သို႕ ေရာက္လာေလေလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ား
လာေလ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN မွာ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္
ႏိုင္မည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုနီးကပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ JTWC ၏ လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းမႈမွာလည္း အနည္းငယ္မွ်သာ ကြာျခားႏိုင္ေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ မုန္တိုင္း၏ အရြယ္အစား၊ အင္အား၊ ျဖတ္ေက်ာ္
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း အေသးစိတ္၊ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး
ေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ား ဆက္လက္ေမ်ာပါေရြ႕လ်ားမည့္
ေဒသခန္႕မွန္းခ်က္ စသည္တို႕အား အတိအက် ခန္႕မွန္းေပးႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္၍ မုန္တိုင္းေလျပင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းရိုက္ခတ္မည့္ အႏၱရာယ္တို႕အျပင္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း
အဆင့္(သို႕မဟုတ္)ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕
လ်ားမည့္ေနရာမ်ားအတြက္ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေတာင္က်ေရ အရွိန္
အဟုန္ျဖင့္စီးဆင္းကာ ေရႀကီးမႈ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ဆႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

MMweather

အပါတ္စဥ္တင္သမွ်ပို႕စ္မ်ားေခါင္းစဥ္အတိုင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...